Cookie Consent by TermsFeed

Algemene wet gelijke behandeling

De algemene wet gelijke behandeling verbiedt het maken van onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De wet schrijft gelijke behandeling voor als het gaat om het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten, gezondheidszorg en welzijnszorg, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en recreatie. Wel mag er onderscheid gemaakt worden wanneer dit het doel heeft om ongelijkheid tussen groepen te verminderen.