Cookie Consent by TermsFeed

Werkloosheid

Wanneer er meer aanbod van arbeid is dan dat er vraag naar arbeid is op de arbeidsmarkt ontstaat er werkloosheid. Er zijn dan namelijk meer arbeiders die werk zoeken dan dat er werk is. Wanneer je werkloos bent moet je je inschrijven bij het UWV om een uitkering te ontvangen.

We onderscheiden verschillende soorten werkloosheid:

Structurele werkloosheid

Structurele werkloosheid ontstaat wanneer banen verdwijnen en niet meer terug komen. Denk hierbij aan:

Conjuncturele werkloosheid

De economie is constant in beweging, wanneer het slecht gaat met de economie noemen we dit een laag conjunctuur. Er is dan weinig vraag naar goederen en diensten, hierdoor dalen de bestedingen van consumenten en verkopen bedrijven minder. Hierdoor moeten bedrijven werknemers ontslaan en er gaan zelfs bedrijven failliet. Hierdoor komen er veel werknemers zonder werk te zitten, wanneer het weer beter gaat met de economie zullen zij weer werk vinden.

Frictiewerkloosheid

Wanneer je net klaar bent met je studie of wanneer je net werkloos bent duurt het vaak even voordat je een baan hebt gevonden. Deze korte tijd noemen we frictiewerkloosheid.

Seizoenswerkloosheid

Sommige banen bestaan alleen in bepaalde seizoenen, zo is een ijscozaak alleen in de zomer open en kan een skileraar alleen in de winter ski-les geven. In andere seizoenen zijn de werknemers werkloos.

Regionale werkloosheid

Wanneer een bedrijf waar veel mensen uit een bepaalde regio werken sluit spreken we van regionale werkloosheid. Alleen de werkloosheid in deze regio is hoger en in andere regio’s is dit niet het geval.

Test jezelf vraag 1

Hoe heet de werkloosheid die ontstaat doordat de bestedingen van mensen afnemen?

  1. Conjuncturele werkloosheid
  2. Frictiewerkloosheid
  3. Geregistreerde werkloosheid
  4. Structurele werkloosheid
  5. Verborgen werkloosheid

Antwoord

A

Test jezelf vraag 2

Leg uit in twee stappen dat een toename van de exportvraag kan leiden tot een daling van de werkloosheid in Nederland.

Antwoord

Door de toename de exportvraag zal er meer geproduceerd worden, hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid en zal de werkloosheid afnemen.

Test jezelf vraag 3

Leg uit in twee stappen dat inflatie hoger dan 2% kan leiden tot werkloosheid.

Antwoord

Door een hoge inflatie kan de koopkracht dalen, hierdoor daalt de vraag naar goederen waardoor er werkloosheid ontstaat.