Cookie Consent by TermsFeed
Belangrijk (klik om te sluiten)
In deze uitleg worden de volgende symbolen gebruikt:
p voor prijs
Q voor collectieve hoeveelheid (Quantity)

Verschuiving aanbodlijn

De aanbodlijn verandert wanneer er bij een gegeven prijs er meer of minder van het goed aangeboden wordt. Dit kan veroorzaakt worden door:

Wanneer het aanbod meer wordt schuift de aanbodlijn naar rechts, wanneer het aanbod minder wordt schuift de aanbodlijn naar links. We zien dat in de volgende grafiek.

Verandering aanbod grafiek

Bij de aanbodlijn die naar rechts is geschoven is de aangeboden hoeveelheid van Q1 naar Q3 gegaan bij dezelfde prijs p1. Het aanbod is toegenomen. Bij de aanbodlijn die naar links is geschoven is de gevraagde hoeveelheid van Q1 naar Q2 gegaan bij dezelfde prijs p1. Het aanbod is afgenomen.

Test jezelf vraag 1

Geef bij de volgende gebeurtenissen aan of het aanbod meer wordt of minder wordt en welke kant de aanbodlijn opschuift.

  1. Er komen meer aanbieders op de markt die dit hetzelfde product gaan aanbieden.
  2. De overheid besluit om accijns te gaan heffen op het product.
  3. Door technische vooruitgang kan er goedkoper geproduceert worden.
  4. De prijs van een van de grondstoffen van het product stijgt.
  5. De overheid besluit om subsidie te gaan geven aan de producenten van het product.

Antwoord

  1. Het aanbod stijgt omdat er meer aanbieders zijn, de aanbodlijn verschuift naar rechts.
  2. Het aanbod daald bij elke vraag omdat de overheid accijns gaat heffen, de aanbodlijn verschuift naar links.
  3. Het aanbod stijgt, bij elke prijs wordt er nu meer aangeboden. De aanbodlijn verschuift naar rechts.
  4. Het aanbod daald, bij elke prijs wordt er nu minder aanboden omdat de aanbieders meer kosten hebben. De aanbodlijn verschuift naar links.
  5. Het aanbod stijgt, door de subsidie kunnen de aanbieders voor een lagere prijs aanbieden waardoor er bij elke prijs een groter aanbod komt. De aanbodlijn verschuift naar rechts.