Cookie Consent by TermsFeed

Toezichthouders financiële markten

Om ervoor te zorgen dat er op financiële markten eerlijk gehandeld wordt en er eerlijke en genoeg informatie naar buiten gebracht wordt zijn er verschillende toezichthouders op de financiële markten actief. Dit zijn de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument en Markt.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de markten voor sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. De AFM kijkt of consumenten duidelijk en eerlijke informatie ontvangen en controleert of financiële instellingen zich aan de regels houden.

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland. Naast allerlei anderen taken houdt de DNB toezicht op de banken. Zo geeft de DNB bankvergunningen uit zodat niet iedereen een bank kan beginnen ook verleent de DNB vergunningen voor beleggingsondernemingen. Ook controleert de DNB deze banken en beleggingsondernemingen om te zien of zij hun vergunning mogen behouden.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Autoriteit Consument en Markt beschermt consumenten door toezicht te houden op mededingingswet en het consumentenrecht. De ACM wil voorkomen dat een of meerdere bedrijven te veel marktmacht krijgen waardoor er oneerlijke situaties ontstaan. Zo spoort de ACM kartels op die prijsafspraken of andere afspraken maken. Grote bedrijven die willen fuseren of een ander bedrijf willen overnemen moeten toestemming krijgen van de ACM voordat zij dit mogen doen.