Cookie Consent by TermsFeed

Oefentoets concept Welvaart en groei

Vraag 1

Bekijk de volgende geldkringloop:

Grafiek vraag 1

Wat is de waarde van de besparingen van gezinnen?

100

Vraag 2

Bekijk de volgende geldkringloop:

Grafiek vraag 2

Wat is het nationaal spaarsaldo?

100

Vraag 3

Gegeven zijn de volgende macro-economische identiteiten van het land €conomia:

I = €280

B = €200

O = €220

C = €1300

E = €400

M = €360

a. Wat is de grootte van Y?

1840

b. Wat is de grootte van S?

340

Vraag 4

Bekijk de volgende grafiek met daarin de procentuele verandering van het bbp.

Bbp grafiek

In welke jaren was er sprake van economische krimp?

Vraag 5

Scania fabriceert verschillende onderdelen voor zijn Trucks in Scandinavië, deze onderdelen hebben een totale waarde van €20.000.000 In Nederland worden deze onderdelen in elkaar gezet tot vrachtwagens die bijna rijklaar zijn. Deze vrachtwagens hoeveel alleen nog maar gespoten te worden wat in België gebeurd. Wanneer de vrachtwagens naar België worden geëxporteerd hebben zij een waarde van €60.000.000.

Hoeveel voegt Scania toe aan het bbp van Nederland? Gebruik alleen cijfers.

40000000

Vraag 6

Zijn de volgende beweringen juist of onjuist?

  1. Het nbp wordt berekend met de formule: bbp − afschrijvingen + toegevoegde waarde
  2. Vrijwilligerswerk voegt waarde toe aan de maatschappij maar wordt niet opgenomen in het bbp.

Vraag 7

Het bbp van Nederland bedroeg in 2000 $416 miljard en in 2008 was dit al opgelopen tot $948. In diezelfde periode stegen de prijzen met 25%. Wat is de reële groei van het bbp, rond af op een geheel getal.

Vraag 8

In welke rij staan alleen maar schaarse goederen?

Grafiek vraag 8

Vraag 9

Bekijk de volgende grafiek met daarin de AIQ van Nederland tussen 1995 en 2016.

Grafiek arbeidsinkomensquote

Is de sociale ongelijkheid toegenomen of afgenomen tussen 1995 en 2016?

Vraag 10

Bas heeft een bruto inkomen van €40.000. Hij heeft een eigen huis dat voor een deel gefinancierd is met hypotheek waarover hij €5.000 rente per jaar betaald. Het eigenwoningforfait bedraagt €1.000 Bas geeft ook €2.000 per jaar aan het goede doel

Het onderstaande belastingstelsel is van toepassing.

Schijf Belastbaar inkomen Tarief
1 t/m €20.000 35%
2 €20.001 t/m €30.000 40%
2 €30.001 t/m €55.000 45%
2 vanaf €55.001 50%

a. Hoeveel belasting moet Bas in een jaar betalen?

12798

b. Hoeveel belasting moet Bas in een jaar betalen?

%
32

b. Wat is het marginale belastingtarief van Bas?

%
45

Vraag 11

Welk van de volgende beweringen zijn juist?

Vraag 12

Noem twee voordelen van vrijhandel.

Vraag 13

Zijn de volgende beweringen juist of onjuist?

  1. Het beschermen van een kleine of nieuwe industrie wordt contingentering genoemd.
  2. Exportsubsidies verlagen de verkoopprijs van producten in het buitenland.