Cookie Consent by TermsFeed

Oefentoets concept Goede tijden, slechte tijden

Vraag 1

In het land €conomia neemt de vraag naar goederen en diensten af, hieronder staan de gevolgen hiervan in willekeurige volgorde. Wat is de juiste volgorde?

Begin met 1 en eindig met 8.

 1. De vraag naar goederen en diensten neemt af.
 2. De hoeveelheid ligt onder de natuurlijke productie.
 3. De hoeveelheid goederen en diensten die verkocht worden neemt toe.
 4. De hoeveelheid goederen en diensten die verkocht worden neemt af.
 5. Op de lange termijn daalt de prijs van goederen en diensten.
 6. De vraaglijn verschuift naar links.
 7. De korte termijn aanbodlijn verschuift naar onder.
 8. De natuurlijke hoeveelheid wordt geproduceerd.
1 —
— 8

Vraag 2

Leg in je eigen woorden uit waarom prijzen in de korte termijn rigide zijn maar wel kunnen veranderen in de lange termijn?

Vraag 3

Een koersstijging van de dollar wordt een …A… genoemd. Deze koersstijging ontstaat als de vraag naar dollars …B… is dan het aanbod van dollars.

Wat hoort er op de plaats van A?

Wat hoort er op de plaats van B?

Vraag 4

Wat zijn mogelijke oorzaken van een appreciatie van de euro ten opzichte van de Pond?

Vraag 5

Zijn de volgende beweringen juist of onjuist?

 1. Een stijging van de geldhoeveelheid leidt op lange termijn tot economische groei.
 2. Een stijging van de geldhoeveelheid leidt in de korte termijn tot een stijging van het aantal transacties.

Vraag 6

Sinds de jaren negentig kende Japan een periode van zichzelf versterkende deflatie. Als oorzaken van deflatie valt te denken aan:

 • Technologische ontwikkelingen
  Door procesinnovatie is het aanbod van bijvoorbeeld mobieltjes enorm gegroeid.
 • Kredietschaarste
  Begin jaren negentig verhoogde de Japanse centrale bank de rente. Hierdoor daalde omvang van de geldhoeveelheid.

Leg met behulp van de verkeersvergelijking van Fisher uit onder welke twee voorwaarden een daling van de geldhoeveelheid leidt tot deflatie.

Vraag 7

Op welke manier leidt deflatie tot verdere deflatie?

Vraag 8

Een koersdaling van de euro kan leiden tot …A… in de eurozone.

Wat hoort er op de plaats van B?

Vraag 9

In welke rij staan alleen maar schaarse goederen?

Vraag 10

Op welke manier hebben werkloosheidsuitkeringen een dempende invloed op een neergaande conjunctuur.

Vraag 11

Lees het artikel

ECB verlaagd rente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente verlaagd met 10 basispunten naar −0,5 procent. Een verdere verlaging van de rente wordt niet uitgesloten. Dat maakte ECB-voorzitter Mario Draghi vanmiddag bekend na zijn laatste vergadering als voorzitter. De renteverlaging van 10 basispunten was al verwacht door de financiële markten die hier al rekening mee hielden.

Op de financiële markten wordt ook wel gezegd dat Draghi met deze nieuwe maatregelen een ‘bazooka’ uit de kast haalt. De impuls is volgens de ECB nodig omdat de Europese economie last heeft van brexitonrust, oplopende handelsspanningen en een over het algemeen afkoelende wereldeconomie.

Vrij naar: rtlnieuws.nl

Leg uit op welke manier een renteverlaging kan bijdragen aan herstel van de economische groei?

Vraag 12

In welke rij staan alleen maar schaarse goederen?

Vraag 13

In welk punt in deze conjunctuurgolf spreken we van een recessie?

Grafiek vraag 13