Cookie Consent by TermsFeed

Lorenzcurve

De Lorenzcurve laat zien hoe het inkomen in een land verdeeld is. Bij een Lorenzcurve wordt op de horizontale as de bevolking weer gegeven in procenten van het totaal. Hierbij wordt de bevolking van arm naar rijk gezet. De eerste 10% is de armste 10% van de bevolking. Op de verticale as staat het inkomen in procenten van het totaal.

Lorenzcurve assen

Wanneer het inkomen van het land eerlijk verdeeld zou zijn, zou 10% van het inkomen verdiend worden door 10% van de bevolking. Wanneer we dit in de grafiek tekenen zien we een rechte lijn die in de oorsprong begint. In deze grafiek lezen af het volgende af. Punt A: De armste 10% van de bevolking verdient 10% van het inkomen. Punt B: De armste 50% van de bevolking verdient 50% van het inkomen. De armste 80% van de bevolking verdiend 80% van het inkomen.

Lorenzcurve eerlijk

Het inkomen in een land is natuurlijk nooit helemaal eerlijk verdeeld, er zijn altijd inkomensverschillen. Met behulp van de Lorenzcurve kunnen deze inkomstenverschillen goed zichtbaar gemaakt worden.

Voorbeeld

In het land Economia wonen 10 mensen, 1 persoon is dus 10% van de inwoners van dit land. In volgende tabel zien we het inkomen van deze personen, de personen zijn op volgorde gezet van arm naar rijk.

Persoon Percentage van de inwoners (cumulatief) Bruto maandinkomen Bruto maandinkomen (cumulatief) Percentage van het totale inkomen (cumulatief)
1 10% €1.500 €1.500 4,4%
2 20% €1.700 €3.200 9,4%
3 30% €2.000 €5.200 15,3%
4 40% €2.200 €7.400 21,8%
5 50% €2.600 €10.000 29,4%
6 60% €3.000 €13.000 38,2%
7 70% €3.800 €16.800 49,4%
8 80% €4.600 €21.400 62,9%
9 90% €5.700 €27.100 79,7%
10 100% €6.900 €34.000 100%,0

Het totale inkomen van het land Economia is €34.000, we zien dat de armste inwoner €1.500 bruto per maand verdiend, dit is 4,4% van het totale inkomen van Economia. De volgende inwoner verdiend €1.700 per maand. De armste 2 personen verdienen bij elkaar opgeteld €3.200, dit zien we in de rij met het gezamenlijk bruto maandinkomen. De armste 2 personen, dus de armste 20% van de bevolking, verdiend 9,4% van het totale inkomen.

Zo gaat de tabel verder, we zien in de tabel namelijk ook dat de armste 7 personen (70% van de inwoners) gezamenlijk €16.800 per maand verdienen. Dit is 49,4% van het totale inkomen wat in Economia wordt verdiend. 70% van de inwoners verdiend dus maar 49,4% van het inkomen in het land.

De uitgerekende percentages in de tabel kunnen we in een grafiek zetten, dit is de Lorenzcurve.

Lorenzcurve oneerlijk

Lorenzcurve aflezen

Je kan de Lorenzcurve op twee manieren aflezen, je kunt het aflezen zoals hierboven is gedaan. Je ziet dan hoeveel procent van het inkomen verdiend wordt door de armste x% van de bevolking. Wanneer je de grafiek van rechts naar links leest, kan je zien hoeveel procent van het inkomen verdiend wordt door de rijkste x% van de bevolking. In ons voorbeeld lezen we dan af dat de rijkste 10% van de bevolking 100% − 79,7% = 20,3% van het inkomen verdiend.

Overheid en de inkomensverdeling

De overheid van een land heeft invloed op de manier waarop het inkomen verdeeld wordt. In het voorbeeld hebben we gewerkt met het bruto maandinkomen, dit is het inkomen voordat de belastingen en premies er vanaf gehaald zijn. Door belastingen te heffen kan de overheid ervoor zorgen dat de inkomens dichter bij elkaar komen te leggen of juist verder uit elkaar komen te liggen. Dit heet nivelleren of denivelleren.