Cookie Consent by TermsFeed

Kosten en baten van alternatieve aanwendingsrichtingen

Wanneer je een keuze moet maken tussen twee of meerdere aanwendingsrichtingen kan je de kosten ne baten van deze keuzes met elkaar vergelijken.

Baten

De baten zijn de opbrengsten die je ontvangt wanneer je iets gaat doen, dit kan loon of winst zijn wat je ontvangt maar kan ook het bedrag zijn wat je ervoor over hebt om het te mogen doen. Stel je voor dat je wel €10 over hebt om een ochtend uit te slapen dan zijn dit de baten van een ochtend uitslapen.

Kosten

De kosten dat wat je uitgeeft om iets te doen. Denk aan de kosten die je maakt als je iets moet kopen. Ook de kosten van ongerief tellen hierbij mee.

Wanneer je de kosten en baten van alle activiteiten weet kan je kijken welk activiteit de hoogste nettobaten heeft. De nettobaten bereken je door de baten te verminderen met de kosten. De activiteit met de hoogste nettobaten levert je het meest op om te kiezen.

Activiteit Baten Kosten Nettobaten
Werken €35 €16 €19
Netflixen €10 €0 €10
Feest €28 €10 €18

In dit voorbeeld zijn de nettobaten van het feest het hoogst, naar het feest gaan levert je dus het meeste voordeel op.