Cookie Consent by TermsFeed

Balans

Een balans geeft een overzicht van de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment en de manier waarop de onderneming deze bezittingen heeft betaald. De balans is een voorraadgrootheid omdat het de waarde geeft op een bepaald moment.

De balans heeft twee helften, de linker kant noemen we de debet kant, en de rechterkant noemen we de creditkant.

Bovenaan de balans

Bovenaan de balans staat een titel. Deze titel bestaat uit drie onderdelen: het woord Balans, de datum en eventueel de naam van het bedrijf. Naast de titel staat aan de linkerkant het woord debet en aan de rechterkant het woord credit. Dit ziet er als volgt uit:

debet Balans 1-1-2024 credit

Debetkant

Aan de debetkant van de balans staan de bezittingen van de onderneming. De bezittingen noemen we ook we de activa. We kennen drie soorten activa:

De bezittingen aan de debetkant worden genoteerd op basis van de tijd die het kost om de bezitting in geld om te zetten. Dit betekent dat gebouwen (vaak 30 jaar) en inventaris (vaak 5-10 jaar) bovenaan komen en bank- en kasgeld onderaan komen. Dit ziet er als volgt uit:

debet Balans 1-1-2024 credit
Vaste activa
Gebouwen €100.000
Inventaris €50.000
Auto’s €20.000
Vlottende activa
Debiteuren €10.000
Voorraad €20.000
Liquide middelen
Bank €30.000
Kas €5.000
Totaal €235.000

Creditkant

Aan de credit kant van de balans staat het vermogen van de onderneming. We noemen dit ook wel de passiva. De passiva kunnen we in drie groepen verdelen:

Het geld aan de creditkant wordt genoteerd op basis van de tijd dat het geld in de onderneming aanwezig is. Dit betekent dat eigen vermogen (voor altijd aanwezig) bovenaan komt en crediteuren (vaak 1-3 maand) onderaan. Dit ziet er als volgt uit:

debet Balans 1-1-2024 credit
Vaste activa Eigen vermogen €85.000
Gebouwen €100.000
Inventaris €50.000 Lang vreemd vermogen
Auto’s €20.000 Hypotheek €90.000
Banklening €50.000
Vlottende activa
Debiteuren €10.000 Kort vreemd vermogen
Voorraad €20.000 Crediteuren €10.000
Liquide middelen
Bank €30.000
Kas €5.000
Totaal €235.000 Totaal €235.000

Kijk ook de volgende video: