Cookie Consent by TermsFeed

Quiz uit de hoge hoed

Geschikt voor: mavo, havo & vwo

Lesdoel: leerlingen zijn actief bezig met het herhalen van de leerstof.

Tijd: ± 10-15 minuten

Benodigdheden

Voorbereiding

Knip een aantal A4 papiertjes zodat je kleinere papiertjes hebt.

Werkwijze

Geef elke leerling 3 of 4 papiertjes. Laat de leerling op een kant van de papiertjes een vraag schrijven die over de stof van het behandelde hoofdstuk gaat en hieronder het antwoord. Laat leerlingen ook hun naam op het kaartje schrijven. Wanneer de leerling dit heeft gedaan vouwt de leerling de papiertjes dubbel en gooit ze in ‘de hoge hoed’. Wanneer alle leerlingen hun kaartjes hebben ingeleverd begint de quiz. De leraar pakt steeds een kaartje uit de hoge hoed en leest de vraag voor. Laat leerlingen hun hand opsteken als ze het antwoord weten, de leerling die het eerst zijn hand opsteekt mag antwoord geven op de vraag. Is het antwoord goed dan krijgt de leerling een punt, is het antwoord fout dan gaat de beurt naar de volgende leerling. De leerling die de vraag heeft opgeschreven mag uiteraard niet antwoorden. Hou de gescoorde punten bij op het bord.

Het is ook mogelijk om deze afsluiter in teams te spelen van 2 tot maximaal 6 leerlingen. Geef elk team een paragraaf of hoofdstuk waarover zij vragen moeten verzinnen en laat ze deze ook weer opschrijven. Laat leerlingen ook nu hun teamnummer op het papiertje schrijven waar de vraag opstaat. Wijs bij elk team een groepsleider aan, de groepsleider is de enige uit het team die zijn hand mag opsteken en mag antwoorden. Leerlingen mogen binnen hun team overleggen wanneer de vraag is gesteld. Ook nu mogen leerlingen niet antwoorden op de vraag die hun team heeft verzonnen.