Cookie Consent by TermsFeed

Vaste verrekenprijs

Vaste verrekenprijs is een systeem om de waarde van inkopen te waarderen bij het berekenen van de brutowinst. Het wordt niet gebruikt voor de voorraad. De vormen die hierbij gebruikt worden zijn lifo en fifo.

Bij de methode vaste verrekenprijs wordt niet gewerkt met de werkelijke prijs van de inkopen, maar wordt een vaste prijs bedacht door de onderneming. Deze prijs is vaak gebaseerd op inkopen van vorige jaren.

Wanneer wordt gekozen om de inkoopwaarde te berekenen op basis van de vaste verrekenprijs moet de voorraad nog wel worden berekend op basis van de historische uitgaafprijs, ofwel de prijs waarvoor het werkelijk is ingekocht. Dit moet gebeuren door één van de hierboven genoemde lifo- of fifo-systemen te gebruiken.

Voorbeeld

Bas heeft een handelsonderneming. De onderneming verkoopt groene verf die hij inkoopt bij een groothandel. De vaste verrekenprijs stelt Bas op €2,50. Voor de voorraadwaardering gebruikt Bas het fifo-systeem.

In januari koopt hij de volgende hoeveelheden groene verf in:

2 januari 200 liter verf à €2

5 januari 250 liter verf à €3

Bas verkoopt de verf voor €5

Op 10 januari verkoopt Bas 300 liter verf.

De brutowinst op basis van de vaste verrekenprijs is:

300 × (€5 − €2,50) = €750

Test jezelf

John heeft een handelsonderneming en verkoopt blauwe verf. Hij koopt de verf in bij een groothandel. John gebruikt een vaste verrekenprijs van €4. In januari koopt hij de volgende hoeveelheden in:

2 januari 200 liter verf à €2

5 januari 300 liter verf à €3

16 januari 250 liter verf à €4

18 januari 400 liter verf à €3

25 januari 100 liter verf à €5

De verkoopprijs van de verf stelt John op €6.

John gebruikt als waarderingsgrondslag fifo.

Op 15 januari verkoopt John 400 liter verf.

Op 20 januari verkoopt John 300 liter verf.

 1. Wat is de brutowinst op basis van de vaste verrekenprijs?
 2. Wat is de inkoopwaarde van de omzet in januari?
 3. Wat is de winst over januari op basis van fifo?
 4. Wat is de voorraad van John op 31 januari?

Antwoord

 1. (€6 − €4) × 700 = €1.400
 2. Verkoop 15 januari:
  (2 januari) 200 liter verf à €2 = €400
  (5 januari) 200 liter verf à €3 = €600

  Verkoop 20 januari:


  (5 januari) 100 liter verf à €3 = €300
  (16 januari) 200 liter verf à €4 = €800

  In totaal was de inkoopwaarde €2.100
 3. De winst is (€6 × 700) − €2.100 = €2.100
 4. (16 januari) 50 liter verf à €4 = €200
  (18 januari) 400 liter verf à €3 = €1.200
  (25 januari) 100 liter verf à €5 = €500
  In totaal is de voorraad €1.900