Cookie Consent by TermsFeed

Resultatenrekening of
Winst- en verliesrekening in paginavorm

De resultatenrekening is een overzicht van alle opbrengsten en kosten die een onderneming in een bepaalde periode heeft gemaakt, de resultatenrekening is hierdoor een stroomgrootheid. Een ander woord voor resultatenrekening is winst-en-verliesrekening. Een resultatenrekening kan gaan over een jaar, een kwartaal of over een maand. Over welke periode de resultatenrekening gaat zie je in de titel van de resultatenrekening, bijvoorbeeld resultatenrekening over 2024 of resultatenrekening over het eerste kwartaal van 2024.

De resultatenrekening kan worden weergegeven in paginavorm, zoals op deze pagina wordt uitgelegd, of in scontrovorm.

Bovenaan de resultatenrekening

Bovenaan de resultatenrekening staat een titel. Deze titel bestaat uit drie onderdelen: het woord Resultatenrekening, Winst-en-verliesrekening of W&V, de periode en eventueel de naam van het bedrijf. Dit ziet er als volgt uit:

Winst-en-verliesrekening over 2024

Brutowinst

Direct onder de titel komt de brutowinst. De brutowinst is onderverdeeld in omzet en inkoopwaarde omzet. Deze onderdelen worden eerst apart genoteerd in de eerste kolom en daarna van elkaar afgetrokken in de tweede kolom.

Winst-en-verliesrekening over 2024
Omzet €100.000
Inkoopwaarde omzet €40.000
Brutowinst €60.000

Bedrijfskosten

Na de brutowinst worden alle bedrijfskosten genoteerd. Eerst worden de bedrijfskosten apart genoteerd in de eerste kolom, daarna worden ze bij elkaar opgeteld in de tweede kolom.

Winst-en-verliesrekening over 2024
Omzet €100.000
Inkoopwaarde omzet €40.000
Brutowinst €60.000
Personeelskosten €20.000
Huurkosten €3.000
Gas, water, licht €2.000
Reclamekosten €10.000
Bedrijfskosten €35.000

Financieringsresultaat

Na de bedrijfskosten wordt het financieringsresultaat genoteerd. Hiervoor worden eerst de interestkosten en de interestbaten apart genoteerd in kolom één. Daarna wordt in de tweede kolom het verschil genoteerd.

Winst-en-verliesrekening over 2024
Omzet €100.000
Inkoopwaarde omzet €40.000
Brutowinst €60.000
Personeelskosten €20.000
Huurkosten €3.000
Gas, water, licht €2.000
Reclamekosten €10.000
Bedrijfskosten €35.000
Interestkosten €15.000
Interestbaten €10.000
Financieringsresultaat €5.000

Resultaten

Als laatste wordenhet resultaat voor belasting, de vennootschapsbelasting en het resultaat na belasting weergegeven. Deze worden allemaal in de tweede kolom genoteerd. Voor het resultaat voor belastingen worden alle kosten en het financieringsresultaat van de brutowinst afgetrokken.

Winst-en-verliesrekening over 2024
Omzet €100.000
Inkoopwaarde omzet €40.000
Brutowinst €60.000
Personeelskosten €20.000
Huurkosten €3.000
Gas, water, licht €2.000
Reclamekosten €10.000
Bedrijfskosten €35.000
Interestkosten €15.000
Interestbaten €10.000
Financieringsresultaat €5.000
Resultaat voor belastingen €20.000
Vennootschapsbelasting 20% €4.000
Resultaat naar belastingen (nettowinst) €16.000