Cookie Consent by TermsFeed

Promotiebeleid

Promotiebeleid is één van de marketinginstrumenten en heeft betrekking op de manier waarop reclame wordt gemaakt voor het product.

Bij het promotiebeleid zijn een aantal aspecten belangrijk:

Schaal

Bij de schaal van communicatie wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke communicatie en massacommunicatie.

Bij persoonlijke communicatie wordt de voorkeur gegeven aan uitgebreide, gedetailleerde communicatie met een klein aantal klanten. Hierdoor kan worden ingespeeld op wensen van het individu en kan worden gediscussieerd over het aanbod.

Bij massacommunicatie wordt de voorkeur gegeven aan identieke communicatie aan een grote groep mensen. Door het identieke, voorgeprogrammeerde bericht kan voor relatief weinig geld veel klanten worden bereikt.

Soort reclame

Er zijn een aantal soorten reclame die allemaal een ander doel hebben. Deze soorten zijn als volgt:

Medium

Met het medium wordt het middel bedoeld waarmee reclame wordt gemaakt. Denk hierbij aan een krant, radio, televisie of social media website

Er zijn een aantal belangrijke soorten communicatiemiddelen met elk een andere effectiviteit. De belangrijkste zijn: