Cookie Consent by TermsFeed

Overige kosten duurzame productiemiddelen

Aan duurzame productiemiddelen zijn kosten verbonden. De belangrijkste soorten kosten zijn afschrijvingskosten, interestkosten en complementaire kosten

Interestkosten

Wanneer een onderneming eigen vermogen gebruikt om duurzame productiemiddelen aan te schaffen kan het dit eigen vermogen niet meer voor andere doeleinden gebruiken, zoals het op een spaarrekening zetten. Hierdoor loopt de onderneming een bedrag aan interest mis. Dit interestbedrag zijn de kosten van het eigen vermogen.

Vaak wordt over de levensduur van een duurzaam productiemiddel een vast bedrag aan interest gerekend. Dit bedrag wordt berekend door een door de onderneming zelf vastgesteld interestpercentage te nemen en deze te vermenigvuldigen met het gemiddeld geïnvesteerd vermogen.

Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt als volgt berekend:

aankoopbedrag − restwaarde2

Voorbeeld

Economie Compact Online koopt inventaris voor €100.000. Het bedrijf schrijft de inventaris af in 5 jaar, de restwaarde is €10.000. Het bedrijf rekent met een interest van 5% per jaar.

Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is:

€100.000 − €10.0002 = €45.000

De interestkosten zijn:

€45.000 × 0,05 = €2.250

Complementaire kosten

Naast afschrijvingskosten en interestkosten bestaan er ook nog complementaire kosten. Deze kosten horen bij het duurzame productiemiddel maar zijn niet één van de voorgaande, bijvoorbeeld onderhoudskosten of loonkosten van medewerkers.

Test jezelf

Een bedrijf heeft een machine met een aanschafwaarde van €250.000. De machine wordt in vijf jaar afgeschreven met een restwaarde van €25.000. Het bedrijf rekent een interestpercentage van 10%. Naast de aanschafwaarde heeft de machine complementaire kosten: €2.000 voor onderhoud.

De machine maakt per jaar 100.000 producten.

Bereken de kosten van de machine per product op vier decimalen nauwkeurig.

Antwoord

Afschrijvingskosten:

€250.000 − €25.0005 = €45.000

Interestkosten:

€250.000 − €25.0002 = €112.500

€112.500 × 0,10 = €11.250

Complementaire kosten: €2.000

Totale kosten:

€45.000 + €11.250 + €2.000 = €58.250

Per product:

€58.250 ÷ 100.000 = €0,5825