Cookie Consent by TermsFeed

Goodwill

Goodwill is een bedrag dat bij overname van een onderneming is betaald bovenop de balanswaarde. Deze balanswaarde wordt berekend door de bezittingen te verminderen met de schulden of door het eigen vermogen voor de overname te nemen. Goodwill is onderdeel van de immateriële vaste activa.

Goodwill is een betaling voor niet in financiële cijfers uit te drukken bezittingen van een onderneming, zoals de reputatie en goede naam van de onderneming of het bestaande klantenbestand