Cookie Consent by TermsFeed

Publicatie-eisen externe verslaggeving

Aan de externe verslaggeving van de bv en nv zijn eisen verbonden. Eén van deze eisen zijn de publicatie-eisen. De publicatie-eisen gaan over de vorm en onderdelen van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Voor de bepaling van de publicatie-eisen voor een onderneming wordt eerst de grootte van de onderneming bepaalt. Dit wordt gedaan op basis van drie verschillende criteria: de waarde van de activa, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers. Doormiddel van deze criteria wordt de onderneming ingedeeld in één van vier groottes: micro, klein, middelgroot en groot. Deze indeling is als volgt:

Indeling rechtspersonen naar grootte
Micro Klein Middelgroot Groot
Waarde activa < €350.000 €0,35 – €6 mln €6 – €20 mln > €20 mln
Netto-omzet < €700.000 €0,7 – €12 mln €12 – €40 mln > €40 mln
Gemiddeld aantal werknemers < 10 10 – 50 50 – 250 > 250

We delen een onderneming in bij de grootte die geldt voor in ieder geval twee van de drie criteria.

Aan iedere grootte onderneming worden andere eisen gesteld voor de jaarrekening en het bestuursverslag. De eisen zijn globaal als volgt:

Publicatie-eisen bv/nv naar grootte
Micro Klein Middelgroot Groot
Jaarrekening
Balans X (beperkt) X (verkort) X (vereenvoudigd) X (uitgebreid)
Resultatenrekening X (vereenvoudigd) X (uitgebreid)
Toelichting X (beperkt) X (uitgebreid) X (uitgebreid)
Bestuursverslag X X
Overige gegevens X (vereenvoudigd) X

De gegevens die verplicht zijn voor een onderneming worden openbaar gemaakt, tenminste via de KvK, omdat het eigenaarschap en bestuur bij bv’s en nv’s gescheiden is. Door de openbaarmaking van de gegevens krijgen de aandeelhouders, ofwel de eigenaren, inzicht in de stand van zaken. Dit is zowel belangrijk voor potentiële investeerders als corporate governance.

Sommige ondernemingen kiezen ervoor om voor de externe verslaggeving dezelfde waarderingsgrondslagen toe te passen als de fiscale jaarrekening. We spreken dan van een samenvaljaarrekening.