Cookie Consent by TermsFeed

Enkelvoudige interest

Enkelvoudige interest betekent dat alleen interest wordt ontvangen over het beginbedrag.

Om de enkelvoudige interest te berekenen gebruiken we de volgende berekening:

enkelvoudige interest = beginbedrag × interestperunage × aantal perioden

Een periode is in deze formule gelijk aan de tijd die het duurt voordat je interest krijgt.

Is de interest per jaar en wil je twee jaar berekenen, dan doe je dus het volgende

enkelvoudige interest = beginbedrag × interestperunage × 2

Is de interest per jaar en wil je twee maand berekenen, dan doe je dus het volgende.

enkelvoudige interest = beginbedrag × interestperunage ÷ 12 × 2

Voorbeeld

Je zet €10.000 op je spaarrekening waarop je 5% enkelvoudige interest per jaar op ontvangt. Welk bedrag staat er na 3 jaar op je spaarrekening?

enkelvoudige interest = €10.000 × 5% × 3 jaar = €1.500

In drie jaar tijd ontvang je €1.500 interest, aan het eind van de drie jaar heb je dus €10.000 + €1.500 = €11.500

Test jezelf vraag 1

  1. Je zet €500 op een spaar deposito met 3% enkelvoudige interest, hoeveel interest ontvang je in 5 jaar tijd?
  2. Je zet €2.000 op een spaar deposito met 4% enkelvoudige interest, hoeveel interest ontvang je in 3 jaar tijd?
  3. Je zet €500 op een spaar deposito met 2% enkelvoudige interest, hoeveel geld heb je na 4 jaar?

Antwoord

  1. €500 × 3% × 5 jaar = €75
  2. €2.000 × 4% × 3 jaar = €240
  3. €500 × 2% × 4 jaar = €40