Cookie Consent by TermsFeed

Cashflow

Cashflow is de hoeveelheid geld die meer binnen is gekomen dan uitgegeven. Cashflow wordt gebruikt bij het selecteren van investeringsprojecten.

De cashflow kan worden berekend door middel van drie verschillende formules. Welke formule je moet gebruiken ligt aan de situatie.

Aan het begin van een project moet een onderneming investeringen doen, bijvoorbeeld in duurzame productiemiddelen. Deze investeringen zijn op dit moment uitgaven. We krijgen nu de volgende formule:

cashflow begin project = −investeringen

Tijdens een project zouden we eigenlijk alle inkomsten en uitgaven moeten nemen. Deze zijn echter soms lastig te voorspellen. Daarom gebruiken we de nettowinst. In deze nettowinst zijn echter ook de afschrijvingen meegenomen, welke bij de cashflow al als uitgaven zijn gerekend aan het begin van het project. Daarom tellen we voor de cashflow de afschrijving bij de nettowinst op. We krijgen nu de volgende formule:

cashflow = nettowinst + afschrijvingen

Aan het einde van een project worden de duurzame productiemiddelen voor de restwaarde verkocht. Dit noemen we ook wel desinvesteringen. De formule aan het einde van een project is dus als volgt:

cashflow einde project = desinvesteringen